JavaScript must be enabled! Godišnji kongres UReS/ORS 2022 : Počasni Odbor
Predsednik počasnog odbora
Doc. dr Zlatibor Lončar
Ministar zdravlja Republike Srbije


Članovi:

Prof. dr Radoje B. Čolović
predsednik Srpskog lekarskog društva
Prof. dr Ljubica Đukanović
predsednik Medicinske akademije SLD-a
Prof. dr Pavle Milenković
počasni predsednik Medicinske akademije SLD-a
Prof. dr Branislav Bobić
Prof. dr Nemanja Damjanov
Prof. dr Aleksandar Dimić
Prof. dr Branislava Glišić
Prof. dr Lazar Ivković
Prof. dr Slavko Krstić
Prof. dr Zorica Marković
Prof. dr Radmila Petrović
Prof. dr Nada Pilipović
Prof. dr Marija Radak-Perović
Prof. dr Aleksandra Stanković
Prof. dr Dušan Stefanović
Prof. dr Roksanda Stojanović
Prof. dr Nada Vujasinović Stupar