JavaScript must be enabled! Godišnji kongres UReS/ORS 2022 : Detalji Smeštaja

Beograd je glavni i najnaseljeniji grad Republike Srbije i privredno, kulturno i obrazovno središte zemlje. Grad leži na ušću Save u Dunav, gde se Panonska nizija spaja sa Balkanskim poluostrvom. Beograd je upravno središte Grada Beograda, posebne teritorijalne jedinice sa svojom mesnom samoupravom. Po broju stanovnika četvrti je u jugoistočnoj Evropi posle Istanbula, Atine i Bukurešta.

Jedan je od starijih gradova u Evropi. Prva naselja na teritoriji Beograda datiraju iz praistorijske Vinče, 4.800. godina pre nove ere. Sam grad su osnovali Kelti u 3. veku pre n. e, pre nego što je postao rimsko naselje Singidunum. Beograd je glavni grad Srbije od 1405. godine i bio je prestonica južnoslovenskih država od 1918. pa do 2003, kao i Srbije i Crne Gore od 2003. do 2006.

Beograd
Beograd

Hotel Mona Plaza jedan je od najvećih kongresnih centara Beograda sa kongresno-izložbenim prostorom površine preko 2000 m2. Smeštajni kapaciteti od 170 soba i apartamana omogućavaju ugodan boravak u prestonici, a u okviru hotela, pored divnog pogleda, dostupni su Vam kafeterija, restoran, bar, wellness i fitness centar i podzemna garaža.

Hotel Mona Plaza se nalazi na uglu ulica Cara Uroša i Solunske, na mestu na kojem se nekada nalazila prva srpska fabrika čokolade, kategorisan sa 4 zvezdice. Savršena kombinacija savremenog dizajna, industrijskih i istorijskih elemenata koje je slatka fabrika ostavila za sobom, zaštitni je znak našeg hotela.

KONGRESNI PAKETI I KOTIZACIJA

KONGRESNI PAKET (sa uključenom kotizacijom)

Kongresni paket, sa uključenom kotizacijom i smeštajem u dvokrevetnoj sobi po osobi:

Hotel Paket po osobi
za lekare
Paket po osobi
za saradnike
Hotel Mona Plaza 4* 390€ 340€

*Doplata za jednokrevetnu sobu (155 eura).

Kongresni paket sadrži:

  • Kotizaciju (Kongresni material, ID karticu, pristup predavanjima, pristup prostoru za izložbu, pristup prostoru za poster prezentacije, sertifikat, kafe pauze, obroke, zajedničke večere).
  • Smeštaj u dvokrevetnoj sobi u hotelu Mona Plaza.

Raspored po smeštajnim objektima je po redosledu prijave i uplate.

KOTIZACIJA 200€ (za sve učesnike koji ne koriste kongresni paket)

Kotizacija sadrži:

  • Kongresni materijal i ID karticu, pristup predavanjima, pristup prostoru za izložbu, pristup prostoru za poster prezentacije, koktel dobrodošlice, kafe pauze, zajedničke ručkove i večere, sertifikat.

ZA ČLANOVE ORS-a (14-15 septembar 2022. godine)

Kongresni paket 75 €

  • Smeštaj u dvokrevetnoj sobi, kongresni material i ID karticu, pristup predavanjima, pristup prostoru za izložbu, pristup prostoru za poster prezentacije, koktel dobrodošlice, kafe pauze, sertifikat.

Kotizacija 30€ (za učesnike koji ne koriste smeštaj)

  • Kongresni material i ID karticu, pristup predavanjima, pristup prostoru za izložbu, pristup prostoru za poster prezentacije, koktel dobrodošlice, kafe pauze, sertifikat.

*PDV se ne iskazuje na osnovu člana 35. Stav 7 Zakona o PDV-u.

Otkaz registracije i izmena programa

Za sve pismene otkaze dostavljene:

  • 29-20 dana pre početka kongresa povraćaj 80% od uplaćenog iznosa
  • 19-15 dana pre početka kongresa povraćaj 60% od uplaćenog iznosa.
  • 14-10 dana pre početka kongresa povraćaj 20% od uplaćenog iznosa.
  • 9-6 dana pre početka kongresa povraćaj 10% od uplaćenog iznosa.
  • 5-0 dana pre početka kongresa povraćaj novca neće biti moguć.

Organizatori ne preuzimaju odgovornost za bilo kakvu promenu u programu do koje bi došlo usled nepredvidjenih okolnosti.

Radi obezbeđenja odgovarajućeg smeštaja, obavezno popuniti prijavu na sajtu kongresa.

Za učesnike Kongresa biće organizovan autobuski prevoz iz Novog Sada (20€) i Niša (40€).
Minimalan broj putnika za realizaciju pevoza je 40 osoba u autobusu. Ukoliko se prijavi manji broj od navedenog agencija zadržava pravo otkazivanja organizovanog prevoza.