JavaScript must be enabled! Godišnji kongres UReS/ORS 2022 : Detalji Kongresa
PočetnaStručne informacijeDetalji kongresa
Opšte informacije:

Godišnji kongres Udruženja reumatologa Srbije i Udruženja obolelih od reumatskih bolesti Srbije 2022, održaće se u periodu od 14. do 17. septembra 2022. godine, u u Kongresnom centru hotela Mona Plaza u Beogradu i biće organizovan u hibridnoj formi.
U svakom trenutku biće dostupno i direktno onlajn praćenje programa Kongresa.

Kongres je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije kao Nacionalni kongres sa meĎunarodnim učešćem, evidencioni broj A-1-1500/22 sa:
 • 13 bodova za predavače,
 • 11 bodova za usmene prezentacije,
 • 9 bodova za poster prezentacije radova i
 • 8 bodova za slušaoce Kongresa.
Predkongresni seminar Psorijazni artritis od patogeneze do terapije je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije kao Ostali nacionalni seminari, evidencioni broj A-1-1501/22 sa:
 • 8 bodova za predavače,
 • 4 bodova za slušaoce Seminara.
Registracija:

Pristup predavanjima i drugim sadržajima biće moguć samo uz plaćenu kotizaciju, obaveznu prijavu i registraciju.
Svi učesnici treba da se prijave isključivo preko prijave na sajtu Kongresa. Kotizacija za učesnike kongresa, iznosi 200 evra u dinarskoj protivvrednosti. Plaćena kotizacija omogućava direktno i/ili onlajn praćenje svih sadržaja kongresa, kongresni materijal, sertifikat o prisustvu ili aktivnom učešu u zavisnosti od angažovanja na Kongresu (predavač, usmeno saopštenje, poster, pasivno učešće).
Stručni rad Kongresa:
Program Kongresa obuhvatiće:
 • Predkongresni seminar
 • Zajednička sesija UReS/ORS
 • Plenarna predavanja po pozivu
 • Usmena saopštenja originalnih radova
 • Poster prezentacije originalnih radova i prikaza bolesnika
 • Četiri interaktivne radionice
 • Sesija: Novine iz Udruženja
 • Sesija: Terapijski izazovi – prikazi slučajeva

Svi učesnici Kongresa, posle popunjenog evaluacionog lista, dobiće odgovarajuće uverenje (sertifikat) sa adekvatnim brojem bodova na svoje e-mail adrese koje su ostavili prilikom on-line prijave, odnosno registracije putem sajta.

Početak stručnog rada predviđen je u sredu, 14.09.2022 godine u 15.30 h, a završetak u subotu, 17.09.2022 godine oko 14.00 h.

Usmena saopštenja:
Vreme izdvojeno za usmene prezentacije je 7 minuta + diskusija 3 minuta. Prezentacija pripremljena u PowerPoint formatu 16:9 predaje se tehničkom organizatoru tokom Kongresa a najmanje sat vremena pre početka sesije.

Molimo sve učesnike da se strogo pridržavaju predviđenog vremena.

Poster sesija:
Slajd poster prezentacije pripremljen u PowerPoint formatu 16:9 neophodno je poslati do 10.09.2022. god. na mejl adresu kongres@ures.org.rs ili ures@ures.org.rs.
U petak, 16.09.2021. godine u periodu 16.30-18.30 časova predviđeno je izlaganje i diskusija radova prikazanih na posterima.

Poster sesija će se odvijati tematski podeljena u dva dela i u dve posebne sale.. U sali Donji Dorćol biće prezentovani Originalni radovi prikazani na posterima (P01-P14).
U sali Šonda 4 biće prezentovani Prikazi bolesnika prikazani na posterima (P15-P28).
Vreme izlaganja postera je 2 min i diskusija 3 min.
Molimo sve učesnike da se strogo pridržavaju predviđenog vremena.
Sve poster prezentacije (P01-P42) biće sve vreme Kongresa dostupne za razgledanje i biće štampane u Zborniku radova Kongresa.
Nagrade
Tokom Kongresa dodeliće se sledeće nagrade:
 • Za najbolje usmeno saopštenje originalnog rada;
 • Za najbolju poster prezentaciju originalnog rada;
 • Za najveći naučni i stručni doprinos između dva kongresa za mladog istraživača (do 40 godina starosti);
 • Za najveći naučni i stručni doprionos između dva kongresa za reumatologe starije od 40 godina;
 • Plaketa za životno delo istaknutom reumatologu koji je otišao u penziju.
Izbor za nagrade vršiće Komisija u sledećem sastavu:
 • 1. Prof. dr Mirjana Šefik Bukilica, predsednica Naučnog odbora Godišnjeg kongresa Udruženja reumatologa Srbije
 • 2. Doc. dr Predrag Ostojić, predsednik Udruženja reumatologa Srbije;
 • 3. Doc. dr Bojana Stamenković;
Molimo sve koji imaju uslov da mogu konkurisati za dodelu nagrade za najveći naučni i stručni doprinos između dva kongresa za mladog istraživača do 40 godine i za reumatologe starije od 40 godina da prilože svoje prijave putem maila: ures@ures.org.rs, ili lično prvog dana Kongresa, odnosno do 14.09.2022 godine.