JavaScript must be enabled! Godišnji kongres Udruženja reumatologa Srbije i Udruženja obolelih od reumatskih bolesti Srbije 2022

Godišnji kongres Udruženja reumatologa Srbije [UReS] i Udruženja obolelih od reumatskih bolesti Srbije [ORS] 2022

Godišnji kongres Udruženja reumatologa Srbije i Udruženja obolelih od reumatskih bolesti Srbije 2022, održaće se u periodu od 14. do 17. septembra 2022. godine, u hotelu Mona Plaza, u Beogradu.
Hotel poseduje više kongresnih sala te zavisno od epidemiološke situacije (pandemija SARS-Cov-2 virusa), praćenje programa će biti omogućeno sa više lokacija. U svakom trenutku biće dostupno i direktno onlajn praćenje programa Kongresa.

Kongres je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije kao nacionalni kongres sa meĎunarodnim učešćem, evidencioni broj A-1-1500/22 sa:
  • 13 bodova za predavače,
  • 11 bodova za usmene prezentacije,
  • 9 bodova za poster prezentacije radova i
  • 8 bodova za slušaoce Kongresa.

Predkongresni seminar Psorijazni artritis od patogeneze do terapije akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije kao Ostali nacionalni seminari, evidencioni broj A-1-1501/22 sa:
  • 8 bodova za predavače,
  • 4 bodova za slušaoce Seminara.

Prijava učešća moguća je isključivo preko sajta kongresa. Registracija učešća obezbeđuje se uplatom kotizacije.

Organizator kongresa:


Udruženje reumatologa Srbije
Institut za reumatologiju,
Resavska 69, 11000 Beograd
e-mail: ures@ures.org.rs
website: www.ures.org.rs
Predsednik organizacionog odbora
Doc. dr Predrag Ostojić
Predsednik naučnog odbora
Prof. dr Mirjana Šefik Bukilica
Udruženje obolelih od reumatskih bolesti Srbije
e-mail: udruzenje@ors.rs
website: www.ors.rs
Predsednik Udruženja
Prim. dr Mirjana Lapčević
Tehnički organizator kongresa (sekretarijat kongresa)
MONDORAMA doo Niš
E-mail: office@mondorama.rs
Website: www.mondorama.rs

Zlatni sponzor kongresa
Eli Lilly (Suisse) SA
Vladimira Popovića 38, 11070 Beograd
E-mail: office_rs@lilly.com
Website: www.lilly.com


KONGRES
Godišnji kongres Udruženja reumatologa Srbije
i Udruženja obolelih od reumatskih bolesti Srbije 2022,
biće održan od 14. do 17. septembra 2022.
u hotelu Mona Plaza, u Beogradu

PLAĆANJE
Uplatu možete izvršiti preko agencije
MONDORAMA doo Niš,
TC Dušanov Bazar Lokal 216,
Broj žiro računa za uplatu možete videti ovde.